เกี่ยวกับเรา

นโยบาย

บริษัท ชัวร์พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด เป็นบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จัดตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการ ซื้อ-ขาย-ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ โดยยึดหลัก ความถูกต้อง ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณเป็นหลักสำคัญ รวมทั้งให้ความเป็นกลางระหว่าง ผู้ซื้อ-ผู้ขาย โดยพยายามบริการด้วยข้อมูลที่ถูกต้องแน่นอน

 

การดำเนินงาน

บริษัท ชัวร์พร็อเพอร์ตี้ส์ มีฐานลูกค้าที่มีความต้องการซื้อ-ขาย ทรัพย์สินมูลค่า 5 ล้านบาทขึ้นไป ที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยทางบริษัทเน้นการให้บริการและคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ดังนั้นทางบริษัทจึงได้จำแนกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริการให้กับลูกค้า ออกเป็น 3 แผนกดังนี้

 

1. ฝ่ายจัดหาทรัพย์และประสานงานกับผู้ขาย
โดยฝ่ายนี้มีหน้าที่ วิเคราะห์และเก็บข้อมูลทรัพย์สิน,ตรวจสอบราคาประเมินและค่าโอนค่าภาษี,เปรียบเทียบราคาทรัพย์สินและเป็นธุระทางด้านนิติกรรมต่างๆ ตลอดจนให้คำปรึกษาประสานงานกับผู้ขาย ก่อนและหลังการขาย

2. ฝ่ายบริหารและพัฒนาการตลาดทรัพย์สิน
โดยฝ่ายนี้มีหน้าที่วิเคราะห์ความเหมาะสมของทรัพย์สินในแต่ละประเภทและบริหารการตลาดในด้านต่างๆอาทิ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์,สื่ออินเตอร์เน็ต,ป้ายโฆษณา ฯลฯ

3. ฝ่ายขาย
โดยฝ่ายนี้มีหน้าที่ให้ข้อมูลทรัพย์สิน อำนวยความสะดวกในการพาลูกค้าชมทรัพย์สิน ต่อรองราคาทรัพย์สินและเป็นธุระทางด้านนิติกรรมต่างๆ ตลอดจนให้คำปรึกษาประสานกับผู้จะซื้อ ก่อนและหลังการซื้อ

บริษัท ชัวร์พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของลูกค้าและมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยลดระยะเวลาในการขายทรัพย์สินให้ได้เร็วขึ้นและจัดหาทรัพย์สินให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าได้มากที่สุด จึงได้มีการพัฒนาทางด้านการบริการและการบริหารการตลาดอสังหาริทรัพย์ให้กับลูกค้า โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการทำการตลาด และจะพยายามพัฒนาขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง