เช่าที่ดินของผู้อื่น แล้วได้ขุดเอาดินขึ้นมาไปขาย เป็นความผิดหรือไม่

 

ผู้เช่าที่ดินถือว่าครอบครองที่ดินแทนผู้ให้เช่าในสภาพที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ การที่ผู้เช่าได้ขุดดินขึ้นมา ย่อมมีสภาพเป็นสังหาริมทรัพย์ ซึ่งผู้ให้เช่าไม่ได้ส่งมอบการครอบครองให้ผู้เช่าด้วย เมื่อผู้เช่าเอาไปขาย จึงเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ ไม่ใช่ยักยอกทรัพย์ ฎีกาที่ 5423/2541 การที่จำเลยเป็นผู้เช่าที่ดินของโจทก์ร่วมและผู้เสียหาย ก็เพียงแต่ให้จำเลยเป็นผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวในสภาพอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น เมื่อที่ดินถูกขุดดินขึ้นมา ดินที่ได้ย่อมเปลี่ยนสภาพเป็นสังหาริมทรัพย์ โจทก์ร่วมและผู้เสียหายไม่ได้มอบการครอบครองดินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ให้จำเลยครอบครอง ดินดังกล่าวจึงยังอยู่ในครอบครองของโจทก์และผู้เสียหาย ดังนั้น การที่จำเลยเอาดินดังกล่าวไปขายอันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นความผิดฐานลักทรัพย์

 

พ.ต.ท.ศักกพล สุขปาน

 

 

 

 

สนใจ ขายที่ดิน คลื๊ก